UN START FRUMOS
PENTRU UN
VIITOR SIGUR

20 de studenți–farmaciști
asigurați cu studii, practică și angajare.

Salut dragă absolvent,
Faptul că ai ajuns pe acest site este deja un prim pas spre un viitor sigur.
Te invităm să completezi Formularul de Aplicare pentru proiectul
Start Frumos
Îți urăm mult succes!

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Ca răspuns la pandemia COVID-19, Proiectul ”Start Frumos” este conștient de faptul că ar putea exista dificultăți atunci când se solicită documente originale, semnate și ștampilate. Prin urmare, asigurăm toți aplicanții interesați că vom aborda fiecare situație cu flexibilitate și atenție. În cazul în care nu veți putea prezenta acte semnate și scanate, vă rugăm să lăsați date de contact unde poate fi verificată autenticitatea documentului. Vor fi luate în considerație doar dosarele participanților care sunt eligibili și au anexat toate actele necesare din formular.

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI 15 MAI 2021.